Управление на домове за деца, лишени от родителска грижа


Състоянието на домовете и управление на домовете за деца, лишени от родителска грижа...
 

Методическа разработка на тема "Азот"


Методическа разработка на урок по химия за 8 клас. За методите, които могат да бъдат използвани, за средствата на обучение...
 

Полово и сексуално възпитание


Половото възпитание на младото поколение е необходимо условие за пълноценен самостоятелен живот в обществото. За неговото успешно осъществяване е необходимо познаване особеностите на биологичното...
 

Граматически форми с по-особена употреба в съвременния български книжовен език


При въпросителните местоимения употребяваме винителен падеж, когато заместваното от тях име в във функция на пряко допълнение, или непряко допълнение. Винителната форма е задължителна за въпросителните местоимения и за всички останали обазувани от тях...
 

Методическа разработка на тема "Глюкоза"


Темата „глюкоза’’ намира място в учебната програма за 9 клас -задължителна и профилирана подготовка...
 

Функции на ресурсния учител


Тук са описани задълженията и компетенциите на ресурсния учител....
 

8.Теории и изисквания за подбор на образователното съдържание.


Същността на общообразателното съдържание -дидактически развиваща се система от знания, умения, компетентност и отношение.Тяхното овладяване е необходим поведенчески min на индивидуални и социални познания и практика на учениц
 

Интеграция на деца и ученици със специални образователни изисквания


Става вапрос за деца с флуентни нарушения, нарушения на плавността на говора...
 

Ориентиране и мобилност,рехабилитация


ограничаване самостоятелните придвижвания на индивида в пространството. Това ограничаване нараства правопропорционално на степента на увреждане на зрението, което води до продължителни депресивни състояния и обездвижване...
 

Методи за ограмотяване


Алтернативни методи за ограмотяване, използвани по български език и литература в началния етап на обучение...

Избрани критерии за търсене

Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Педагогика
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите
Намери частен учител

Анета Стойчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  6 години
328 40

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
1,889 86

виж още преподаватели...