Бейтула Юмеров
преподава по Педагогика
в град Айтос
 

Френската революция


В мнозинството си и трите съсловия (аристокрация, духовенство, буржоазия) желаят да ограничат абсолютната власт на Луи XVI и да се пристъпи към реформи, но ги виждат по различен начин...
 

Интерактивни методи и техники при обучението по български език


Методи и техники за мисловна дейност. Те способстват за мобилизация на творческия потенциал на учениците и стимулират активна мисловна дейност...
 

Интеграция и обучение на деца със специални образователни потребности


Интегрираното обучение е форма на обучение на деца със специални образователни потребности (соп), при която всяко от тях се обучава в масово училище, но по план, съобразен с индивидуалните му възможности...
 

Изработване на учебен урок


За веществото А е известно: разпада се на йони във воден разтвор, водният му разтвор променя цвета на универсалния индикатор в синьо, взаимодейства с въглероден диоксид и солна киселина...
 

Методи на обучение по химия


Методите са един от най-важните и динамични компоненти на обучението. Те се развиват под влияние на: постиженията на дидактиката, съвременната наука и техника...
 

Специфика на работата по възприемане и осмисляне на пословиците и поговорките в подготвителна група. Приложение на броилките в детската градина.


Настоящата разработка разкрива ролята и значението на някои от кратките фолклорни жанрове в предучилищна възраст за развитие на детското словесно творчество...
 

Работа с деца със СОП


Особености на децата със специални образователни потребности...
 

Взаимодействие с институции


Училищно настиятелство, ученически училищен съвет, НПО и бизнес....
 

Джон Гатоу


За държавното образование - скритата цел на държавното образование...
 

Обучение чрез съветване


Представяне на метода на Чарлз Карън, разработен през 70 г. на миналия век за обучение чрез съветване по чужд език...
Намери частен учител

Бейтула Юмеров
преподава по Педагогика
в град Айтос
с опит от  32 години
7

Цонка Рабаджийска
преподава по Педагогика
в град Панагюрище
с опит от  20 години
2

виж още преподаватели...